Chcípni za svoje

Každý nastávající penzista si musí uvědomit, že současný svět a zejména naše neoliberální a rozkradená republika, nejsou schopni ani ochotni se postarat o svoje seniory, lidi celý život pracující a odevzdávající společnosti nejen statky hmotné, ale i nehmotné. Po odchodu do důchodu se k těmto lidem společnost chová jako k parazitům, vysávajícím zdroje této společnosti.

Neoliberalismus v praxi

Základní tezí neoliberalismu je teze o tom, že člověk se má postarat sám o sebe a stát se do toho vůbec nemá plést. V praxi by to vedlo nejen k anarchii a totální diktatuře bohatstvím a mocí vládnoucích jedinců, ale i k naprostému převrácení základních lidských vlastností a hodnot, daných druhu Homo sapiens přírodním vývojem. A bez respektování přírodních zákonitostí nemůže žádný živý organismus dlouhodobě a často ani krátkodobě přežít.